SÍDLO SPOLEČNOSTI

Pražská 224
Kyšice
27351

IČO: 49550616
DIČ: CZ 49550616

Tel.: 312 526 346, 312 526 678

ISO 9001 ISO 14001

ISO 45001
AQUARIUS s.r.o.
VÁŠ DODAVATEL VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB

- provádění staveb včetně jejich změn, udržování prací na nich a jejich odstraňování

- nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)

- inženýrská činnost ve výstavbě

- nákup zboží za účelem dalšího prodeje a prodej