SÍDLO SPOLEČNOSTI

Pražská 224
Kyšice
27351

IČO: 49550616
DIČ: CZ 49550616

Tel.: 312 526 346, 312 526 678

ISO 9001 ISO 14001

ISO 45001

Struktura společnosti Aquarius s.r.o.

Společnost Aquarius s.r.o. má k dispozici tyto zaměstnance a zařízení:

THP:

 • Jednatel - hlavní stavbyvedoucí - vodohospodářské stavby a pozemní stavby
 • Mzdová učetní, manager ISO, administrativa
 • Administrativní pracovnice - rozpočty, nabídky, fakturace - nakládání s odpady

Dělnické profese:

 • vedoucí montéři vodovodů, kanalizací a komunikací
 • bagristé
 • obsluha úklidových a smykových strojů
 • řidiči nakladních vozů

Zařízení:

Pásové rypadlo CAT 318 L, CAT 311 L, JCB 100C1, CAT 308, JCB 86 C1 5 ks
Kolové rypadlo CAT 314 F 1 ks
Rypadlo - nakladač JCB 4CX, 2 CX 2 ks
Minirypadlo JCB 57 C 1 ks
Mininakladač BOBCAT 570, 650 3 ks
Nakladač Wacker WL 38, 44, JCB 409 3 ks
Nákladní vůz Tatra T 815-sklápěč 1 ks
Nákladní vůz Iveco - Container 1 ks
Nákladní vůz - sklápěcí Tatra Phoenix 6x6, 8x8 6 ks
Přívěs PANAV 3 18 6 ks
Montážní vozy Renault Master 6 ks
Protlačovací zařízení - 1 ks
Válec Wibromax JCB 75 D 1 ks
Válec RD I IAEC Wacker 1 ks
Příkopový válec Wibromax, Bomag 4 ks
Podvalník PANAV PN 32 1 ks
Podvalník Zrůst 1 ks
Manipulační vysokozdvižný vozík Nisan 2,5T 1 ks
Třídící jednotka Resta 1 ks
Laserový přístroj pro montáž kanalizace s dálkovým infračerveným ovládáním. 5 ks
Elektrosvařovací řídící jednotka na potrubní systémy 4 ks
Drobná mechanizace a příslušenství - bourací kladiva, čerpadla, pěchy, rozbrušovací pily, pily na betonový a asfaltový povrch, elektrocentrála, svařovací agregát, kompresor, pažící boxy.

Politika integrovaného systému managementu společnosti AQUARIUS, spol. s r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provádění inženýrských staveb. Společnost podniká ve stálé lokalitě Pražská 224, Kyšice. Politika integrovaného systému managementu vychází ze strategie dalšího vývoje společnosti.

Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost vzhledem:

 • k zákazníkům
 • k zaměstnancům
 • k životnímu prostředí – environmentu
 • k bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci.

Zavedením integrovaného systému managementu podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001, který v sobě slučuje řízení kvality poskytovaných služeb, vztahu k životnímu prostředí (environmentu) i bezpečnosti práce, se vedení společnosti zavazuje k trvalé snaze o zlepšování výkonnosti, k šetrnému chování k životnímu prostředí a k odpovědnému přístupu k ochraně zdraví zaměstnanců při dodržování všech právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá.

Základními předpoklady pro plnění politiky integrovaného systému managementu je její jasná formulace, se kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a osobní angažovanost vrcholového vedení.

Politika integrovaného systému managementu společnosti spočívá v koordinované činnosti vedoucí k efektivnímu a účinnému systému řízení procesů a souvisejících činností a tím k:

 • uspokojování odpovídajících potřeb, očekávání a požadavků zákazníků,
 • hledání možných příčin negativních dopadů na životní prostředí plynoucích z činností realizovaných společností a jejich omezování,
 • zajištění bezpečných a zdravých pracovních podmínek pro všechny zaměstnance a spolupracující subjekty, týkající se prevence pracovních úrazů a poškození zdraví,
 • odstraňování nebezpečí a snižování rizik, předcházení úrazů a snižování environmentální zátěže,
 • celkovému zlepšování,
 • neustálému vyhledávání rizik a příležitosti a stanovování opatření pro řešení těchto rizik,
 • zvyšování motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce,
 • začleňování všech subjektů, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost, do systému managementu a prohlubování aktivní spolupráce,
 • projednávání s pracovníky a jejich zástupci všechny záležitosti týkající se bezpečnosti práce na pracovištích a zajistit jejich spoluúčast na rozhodování o důležitých aspektech bezpečné práce.

Politika integrovaného systému managementu tvoří rámec pro stanovení cílů, které tuto politiku rozpracovávají do konkrétních úkolů.