SÍDLO SPOLEČNOSTI

Pražská 224
Kyšice
27351

IČO: 49550616
DIČ: CZ 49550616

Tel.: 312 526 346, 312 526 678

Struktura společnosti Aquarius s.r.o.

Společnost Aquarius s.r.o. má k dispozici tyto zaměstnance a zařízení:

THP:

 • Jednatel - hlavní stavbyvedoucí - vodohospodářské stavby a pozemní stavby
 • Mzdová učetní, manager ISO, administrativa
 • Administrativní pracovnice - rozpočty, nabídky, fakturace - nakládání s odpady

Dělnické profese:

 • vedoucí montéři vodovodů, kanalizací a komunikací
 • bagristé
 • obsluha úklidových a smykových strojů
 • řidiči nakladních vozů

Zařízení:

Pásové rypadlo JCB JS 180, JS 160, 8080 3 ks
Kolové rypadlo JCB JS 145W 1 ks
Rypadlo - nakladač JCB 4CX 2 ks
Rypadlo - nakladač JCB 2CX 1 ks
Minirypadlo CAT 304 CR 1 ks
Mininakladač JCB Robot 190 1 ks
Mininakladač BOBCAT 175, 250 4 ks
Nákladní vůz Tatra T 815-sklápěč 5 ks
Nákladní vůz Iveco - Container 1 ks
Přívěs PANAV 3 18 3 ks
Montážní vozy Ford Tranzit, Renault Master 8 ks
Protlačovací zařízení - 1 ks
Válec Wibromax JCB 75 D 1 ks
Válec RD I IAEC Wacker 1 ks
Příkopový válec RT 820 RC Wacker, Wibromax 5 ks
Podvalník PANAV PN 32 1 ks
Podvalník Zrůst 1 ks
Manipulační vysokozdvižný vozík Nisan 2,5T 1 ks
Laserový přístroj pro montáž kanalizace s dálkovým infračerveným ovládáním. 5 ks
Elektrosvařovací řídící jednitka na potrubní systémy 4 ks
Drobná mechanizace a příslušenství - bourací kladiva, čerpadla, pěchy, rozbrušovací pily, pily na betonový a asfaltový povrch, elektrocentrála, svařovací agregát, kompresor, pažící boxy.

Politika integrovaného systému managementu společnosti AQUARIUS, spol. s r.o.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je provádění inženýrských staveb. Společnost podniká ve stálé lokalitě Pražská 224, Kyšice. Politika integrovaného systému managementu vychází ze strategie dalšího vývoje společnosti.

Vedení společnosti si uvědomuje svoji odpovědnost:

 • k zákazníkům
 • k zaměstnancům
 • k životnímu prostředí – environmentu

Zavedením integrovaného systému managementu podle požadavků norem ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN ISO 14001, který v sobě slučuje řízení kvality poskytovaných služeb i vztahu k životnímu prostředí (environmentu), se vedení společnosti zavazuje k trvalé snaze o zlepšování výkonnosti a k šetrnému chování k životnímu prostředí při dodržování všech právních předpisů a jiných požadavků, kterým společnost podléhá.

Základními předpoklady pro plnění politiky integrovaného systému managementu je její jasná formulace, se kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci společnosti a osobní angažovanost vrcholového vedení.

Politika integrovaného systému managementu společnosti spočívá v koordinované činnosti vedoucí k efektivnímu a účinnému systému řízení procesů a souvisejících činností a tím k:

 • uspokojování odpovídajících potřeb, očekávání a požadavků zákazníků,
 • hledání možných příčin negativních dopadů na životní prostředí plynoucích z činností realizovaných společností a jejich omezování,
 • celkovému zlepšování,
 • neustálému vyhledávání rizik a příležitosti a stanovování opatření pro řešení těchto rizik,
 • zvyšování motivace pracovníků k odpovědnosti za kvalitu vykonané práce a uskutečňování samostatné kontroly vlastní práce,
 • začleňování všech subjektů, kterých se podnikatelské aktivity týkají, tzn. dodavatele, odběratele, návštěvníky, veřejnost, do systému managementu a prohlubování aktivní spolupráce.

Politika integrovaného systému managementu tvoří rámec pro stanovení cílů, které tuto politiku rozpracovávají do konkrétních úkolů.